Utgivningsorganisationen

Utgivningsorganisationen

SITHS styrs av såväl internationella som nationella regelverk vilket samordnas av SITHS Policygrupp på nationell nivå.
Inom Västra Götaland finns en Ansvarig Utgivare och en Säkerhetsansvarig.
Varje förvaltning eller kommun med kortutgivning har därutöver en Biträdande Utgivare (BU) som ansvarar för den egna organisationens/förvaltningens utgivning.
Samtliga BU bjuds in till Utgivarforum som hanterar samordningen för livcykelhantering av eTjänstekort för kommuner och region i Västra Götaland.

Samverkan på en strategisk nivå sker i SITIV med representation från både kommun som region.


Utgivarforum

I UtgivarForum finns respresentanter för såväl VGR som kommun i enlighet med den utgivning som finns i Västra Götaland.
Gruppen arbetar för att vidmakthålla och utveckla utgivningen i Västra Götaland.

Ordförande är Lena Revertimini, Göteborgs stad. 
Sammankallande Fredrik Rasmusson, Ansvarig Utgivare, Västra Götalandsregionen.