Testa ditt kort

Det kan finnas olika anledningar till att ditt eTjänstekort inte fungerar

Se till att kortet sitter ordentligt i kortläsaren

Testa ditt kort

Där kan du testa kortets certifikat för Legitimering och Underskrift.
Fungerar koden korrekt så fungerar även certifikaten på ditt kort.
Ta då kontakt med din chef eller den som har behörighetsadministration för att kontrollera era behörigheter.

Passage (ingång till dörrar)
Om du inte kommer in på önskad plats så kontakta de olika säkerhetsavdelningarna/recpetionerna på din arbetsplats