Beställ certifikat till befintligt kort

Certifikat till befintligt kort

Anställd inom VGR, kommun eller privat vårdgivare kan använda sitt befintliga (ordinarie) kort även hos en annan organisation.


Kravet för att kunna beställa certifikat till befintligt kort är att kortinnehavaren måste finnas i KIV/HSA-katalogen på den plats beställningen avser.

Viktig information

Västra Götalands Läns RA-organisation accepterar att andra SITHS-anslutna lägger sina certifikat på våra kort, samt att vi accepterar att lägga våra certifikat på andras kort. Detta kan påverka funktionen och det behöver informeras till kortinnehavaren att:

  • Det kan vara svårt att särskilja vilket certifikat som skall väljas då det inte alltid framgår vilken organisation det är utfärdat av.
  • Det är inte alltid lämpligt att ha flera certifikat på samma kort då vissa system inte klarar av detta utan alltid går på det sista tillagda certifikatet.
  • Nedladdning av certifikat till befintligt kort raderar inte eller på annat sätt skadar originalcertifikatet.
  • Vid hämtning av nytt certifikat används alltid e-legitimation (inte SITHS-certifikat).
  • De båda certifikaten är dock lätta att förväxla då de ser lika ut - ditt namn, (certifikat från Västra Götalandsregionen har alltid extratecken efter namnet).

Västra Götalands Läns RA-organisation tillhandahåller ett certifikat för nedladdning, ansvaret att tanka ned certifikatet är upp till respektive kortinnehavare som också ansvarar att följa eventuella regelverk från kortutgivaren rörande hantering av sitt eTjänstekort.


Så här beställer du och laddar ner ditt certifikat

  1. Fyll i alla uppgifter som finns på det elektroniska beställningsformuläret, se nedan.
  2. Certifikatet skapas utifrån angiven information i beställningsformuläret.
  3. Kortinnehavaren laddar ner själv certifikaten till kortet via SITHS Mina sidor (Självadministration).
  4. För hjälp hur du laddar ner certifikaten, se lathund

Beställ certifikat till befintligt kort

Fält markerade med * är obligatoriska och måste fyllas i

GDPR

GDPR gäller inom hela EU och bestämmer hur offentliga myndigheter och företag ska behandla personuppgifter. Här kan du läsa mer om GDPR inom VGR

Vi på Tjänste-id service arkiverar ingen data/digital information, utan samtliga personuppgifter förstörs omgående.