Intervju med Eva Sahlin

Forskning visar att natur och trädgård lindrar stress och ökar människans välbefinnande. Eva Sahlin, doktorand vid SLU Alnarp och Institutet för stressmedicin, undersöker betydelsen av natur och trädgård i rehabilitering av personer med en stressrelaterad sjukdom.

I anslutning till Gröna Rehabs verksamhet forskar Eva Sahlin om det grönas betydelse för rehabilitering av stressrelaterad ohälsa. Bland annat har hon intervjuat långtidssjukskrivna deltagare om deras tid i verksamheten och hur de upplevt rehabiliteringen.

− Jag vill undersöka hur effektiv den gröna rehabiliteringen är jämfört andra typer av rehabilitering för den här typen av ohälsa, berättar Eva Sahlin. Hur personer som lider av stressrelaterade sjukdomar upplever de olika delarna av rehabiliteringen är också viktigt.

Eva Sahlins forskning är mycket värdefull eftersom få studier om grön rehabilitering har gjorts med individer som verkligen är sjuka på grund av stress. Dessutom är hennes forskning om förebyggande åtgärder mot stressrelaterad ohälsa helt unik.

− Mycket personligt lidande skulle undvikas om vi kan hjälpa människor i tid och hindra dem från att bli riktigt sjuka, säger Eva Sahlin. Dessutom skulle samhällsnyttan bli mycket stor.

Avspänning inomhus eller i naturen

− Många av Gröna Rehabs deltagare upplever avspänningsövningar ute i naturen som något mycket positivt, berättar Eva Sahlin. Därför har jag gjort en särskild studie för att undersöka om avspänning utomhus i naturmiljö är mer effektiv än inomhus.

52 personer mellan 20 och 70 år och med olika bakgrund har deltagit i undersökningen. Försökspersonerna har fått lyssna på en inspelad avspänningsövning under 30 minuter. De har antingen suttit inomhus eller utomhus i natur och trädgårdsmiljö. Före och efter avspänningsövningen har deras koncentration och uppmärksamhet testats. Dessutom har försökspersonernas stressnivå uppmätts med hjälp av ett självskattningsformulär.

Resultaten tyder på att avspänning i naturmiljöer har en positiv effekt på den riktade uppmärksamheten och att avspänning utomhus i natur kan vara ett effektivt inslag i förebyggande och rehabiliterande insatser vid stressrelaterade symptom.

Eva Sahlin sprudlar av entusiasm för sin forskning.
− Jag har själv haft så mycket glädje av natur och trädgård, säger hon. När jag blir frustrerad går jag ut och krattar löv och känner hur irritationen rinner av mig.

Eva Sahlin

Eva Sahlin

Eva Sahlin har doktorerat vid SLU Alnarp och Institutet för stressmedicin och forskar vid Gröna Rehab, Göteborgs botaniska trädgård.
Kontakt: eva.sahlin@vgregion.se

Forskning vid Gröna Rehab

Här kan du läsa mer om Eva Sahlins forskning vid Gröna Rehab.

Forskning vid Gröna Rehab