Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

VGR Akademin

Utbildningar

I Lärportalen hittar du de utbildningar som du som anställd i VGR har tillgång till.

Pedagogik och lärande

Här finns information för dig som är intresserad av och vill veta mer om hur man planerar utbildningar, mäter effekt av en utbildningsinsats och vilka möjligheter nätet erbjuder för lärande.

Kompetensutveckling i VGR

Medarbetarnas kunskaper och engagemang är en förutsättning för att Västra Götalandsregionen ska kunna fullgöra sina olika uppdrag. Därför är kompetensutveckling en strategiskt viktig fråga.

PLUS för utlandsutbildade medarbetare

PLUS utbildningsprogram kompletterar deltagarnas utbildning och erfarenhet med ökad kunskap, förståelse för och förtrogenhet i den svenska hälso- och sjukvården samt ger träning i yrkesanpassad svenska.

Utbildningsenheten för psykologer

Vårt uppdrag är att utveckla och erbjuda utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser för legitimerade psykologer, både på specialistnivå och i det yrkeslivslånga lärandet.

Studierektorsnätverk AT/BT/ST

En viktig del i läkares utbildning till specialist är en tydlig och välutvecklad studierektorsorganisation som bidrar till att utbildningsuppdraget blir tydligt och genomförs med god kvalitet.

Nätverk för lärande

Nätverk för lärande ska underlätta och möjliggöra erfarenhets- och kunskapsutbyte och ge stöd till dem i Västra Götalandsregionen som arbetar med lärande i olika roller.

VGR Språkteam (VGR:s intranät)

Kurser och skräddarsytt språkstöd för medarbetare som behöver förbättra sina språkkunskaper. Kurserna ges av VGR:s erfarna lärare i svenska som andraspråk med inriktning mot hälso- och sjukvård, tandvård eller andra yrken.

Aktuellt

  • Utbildningsplanering för effekt i verksamhet
    I april startar Utbildningsplanering för effekt i verksamhet – en utbildning för dig som planerar och utvecklar utbildningar.
  • Aktuella utbildningar
    Utbildningar inom bemötande och projekt, om att facilitera möten i nytt format och för dig som ekonom, här tipsar vi om några av vårens utbildningar för VGR:s medarbetare och chefer.
  • Nätverk för lärande - Att skapa tillgängliga utbildningar
    Uttrycket ”Nödvändigt för några, bra för alla” är vår utgångspunkt och vi vill mot bakgrund av detta bjuda in till nätverksträff där vi diskuterar digital tillgänglighet och vad det betyder för oss när vi skapar utbildningar i VGR. Vi måste alla förhålla oss till lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen) vid produktion av utbildningsmaterial. Vad kan du göra för att tillgänglighetsanpassa dina utbildningar? Vad är WCAG? Vad finns det för olika hjälpmedel? Vad ska du tänka på när du producerar i Lärportalen?