Utlandsutbildad hälso- och sjukvårdspersonal

Många av Västra Götalandsregionens medarbetare i hälso- och sjukvården är utbildade utanför Sverige. Utlandsutbildad hälso- och sjukvårdspersonal är en viktig målgrupp för vår kompetensförsörjning som tillför värdefull kompetens vad gäller medicinsk kunskap och erfarenhet, språkkunskaper och kulturell förståelse.

VGR Akademin erbjuder regionalt kunskapsstöd för frågor som rör utlandsutbildad hälso- och sjukvårdspersonal. Vi arrangerar utbildningar och driver insatser för olika målgrupper av utlandsutbildade, omvärldsbevakar, ger stöd och råd till chefer och medarbetare i våra verksamheter samt hanterar förfrågningar från blivande medarbetare.

Kunskapsstöd för HR och chefer

Här finns information kring utlandsutbildad hälso- och sjukvårdspersonal som vänder sig till dig som arbetar med HR eller som chef. Länken nås enbart av dig med tillgång till VGR:s intranät.

Språkstöd

Vi erbjuder flexibla och kvalitetssäkrade kurser och språkstöd för medarbetare. Kurserna ges av VGR:s egna svensklärare.

PLUS Intro

VGR Akademin erbjuder en utbildning i svenska språket med sjukvårdsinriktning till nyanlända läkare och sjuksköterskor.