Språkstöd

VGR har ett eget arbetslag med svensklärare. Lärarna arbetar främst på uppdrag av våra hälso-och sjukvårdsförvaltningar och Fastighet, stöd och service, men de vänder sig till alla medarbetare i VGR. Vi erbjuder språkstöd som är lättillgängligt, flexibelt och av god kvalitet.

Kursutbud

Klicka på kursnamnet för att läsa mer.

A1-B2-kurser

 • Gruppkurser med nivåprogression.
 • Upplägg utifrån deltagarnas förutsättningar och anpassat till arbetsplatsens behov.
 • I en VGR-lokal eller online via Teams
 • Minimum 2 deltagare per kurs.
 • Uppstart efter behov.

C1-kurs

För legitimationsyrken är språkkunskaper motsvarande C1 ett krav för att få legitimation och arbeta inom sjukvården. Våra C1-kurser startar löpande under året och i grupp om 3-5 medarbetare. Kurslängd varierar mellan 4-6 månader med ca 6 timmars undervisningstid i veckan.

Det finns även möjlighet att gå en så kallad C1-modul inom ramen för PLUS-programmet.


Gruppkurser

 • Kommunikation på arbetsplatsen.
 • Skriftlig kommunikation (grammatik, stöd vid journalföring med mera).
 • Muntlig kommunikation (flyt i samtalet, uttal, ordförråd).
 • Hörförståelse och läsförståelse

Individuellt språkstöd

Språklärarna försöker i alla lägen anpassa sig efter behov och önskemål och individanpassar undervisningen så långt det är möjligt. 

Kartläggningar

 • Kostnadsfri kartläggning av språkkunskaper.
 • Kommunikation på arbetsplatsen.
 • Skräddarsydd språkundervisning.
 • Online via Teams.

Språkombudsutbildning

Lärarna är certifierade utbildare.

 • Utbildningen är kostnadsfri.
 • Uppstarter på olika platser i regionen hösten 2024.
 • Ett språkombud stöttar kollegor i frågor som gäller språkutveckling.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss via vår funktionsbrevlåda så återkommer vi till er!

sprak@vgregion.se