Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

VGR Akademin

Utbildningar

I Lärportalen hittar du de utbildningar som du som anställd i VGR har tillgång till.

Pedagogik och lärande

Här finns information för dig som är intresserad av och vill veta mer om hur man planerar utbildningar, mäter effekt av en utbildningsinsats och vilka möjligheter nätet erbjuder för lärande.

Kompetensutveckling i VGR

Medarbetarnas kunskaper och engagemang är en förutsättning för att Västra Götalandsregionen ska kunna fullgöra sina olika uppdrag. Därför är kompetensutveckling en strategiskt viktig fråga.

PLUS för utlandsutbildade medarbetare

PLUS utbildningsprogram kompletterar deltagarnas utbildning och erfarenhet med ökad kunskap, förståelse för och förtrogenhet i den svenska hälso- och sjukvården samt ger träning i yrkesanpassad svenska.

Utbildningsenheten för psykologer

Vårt uppdrag är att utveckla och erbjuda utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser för legitimerade psykologer, både på specialistnivå och i det yrkeslivslånga lärandet.

Nätverk för lärande

Nätverk för lärande ska underlätta och möjliggöra erfarenhets- och kunskapsutbyte och ge stöd till dem i Västra Götalandsregionen som arbetar med lärande i olika roller.

VGR Språkteam (VGR:s intranät)

Kurser och skräddarsytt språkstöd för medarbetare som behöver förbättra sina språkkunskaper. Kurserna ges av VGR:s erfarna lärare i svenska som andraspråk med inriktning mot hälso- och sjukvård, tandvård eller andra yrken.

Aktuellt

  • Bli mer bekväm med digitala arbetssätt
    Oavsett om du använder en dator dagligen eller mer sällan finns det mycket att lära om att arbeta digitalt. Lär dig hantera och bli trygg med VGR:s digitala verktyg och arbetssätt med utbildningarna DigIT VGR Steg 1 och 2.
  • VGR utforskar möjliggörare för framtidens kompetensutveckling tillsammans med RISE
    Framtiden kommer innebära många utmaningar för Västra Götalandsregionen. Befolkningen lever allt längre och får ett ökat vårdbehov, samtidigt som antalet medarbetare inom vården inte kommer räcka till. Hur ska VGR då klara av och möta framtiden på bästa sätt? En viktig del VGR är att utveckla kompetensutvecklingen av medarbetare. Tillsammans med RISE utforskar VGR därför hur framtidens lärande och kompetensutveckling kommer se ut för att på så sätt förbereda och utrusta organisationen inför den snabba utvecklingen.
  • Utbildningsplanering för effekt i verksamhet
    I april startar Utbildningsplanering för effekt i verksamhet – en utbildning för dig som planerar och utvecklar utbildningar.