Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

VGR Akademin

Utbildningar

I Lärportalen hittar du de utbildningar som du som anställd i VGR har tillgång till.

Pedagogik och lärande

Här finns information för dig som är intresserad av och vill veta mer om hur man planerar utbildningar, mäter effekt av en utbildningsinsats och vilka möjligheter nätet erbjuder för lärande.

Aktuellt

  • VGR första region med egen specialistutbildning för psykologer
    Från och med 2024 kommer Västra Götalandsregionen (VGR) som första region erbjuda ett sammanhållet specialistprogram för psykologer i hela hälso- och sjukvården i egen regi. Det innebär bland annat att VGR kan anpassa innehållet i utbildningen, få en mer likvärdig kompetens över regionen och att patienterna kan få bättre vård.

Kompetensutveckling i VGR

Medarbetarnas kunskaper och engagemang är en förutsättning för att Västra Götalandsregionen ska kunna fullgöra sina olika uppdrag. Därför är kompetensutveckling en strategiskt viktig fråga.

PLUS för utlandsutbildade medarbetare

PLUS utbildningsprogram kompletterar deltagarnas utbildning och erfarenhet med ökad kunskap, förståelse för och förtrogenhet i den svenska hälso- och sjukvården samt ger träning i yrkesanpassad svenska.

Utbildningsenheten för psykologer

Vårt uppdrag är att utveckla och erbjuda utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser för legitimerade psykologer, både på specialistnivå och i det yrkeslivslånga lärandet.

Lärportalen

Lärportalen är Västra Götalandsregionens digitala lärmiljö för kompetensutveckling och lärande. I Lärportalen hittar, anmäler och ansöker du till utbildningar.

Chefsutveckling och rekrytering

Västra Götalandsregionen erbjuder regiongemensamma chefsutvecklingsprogram som riktar sig till alla chefer och är anpassade till olika nivåer i chefsrollen.

VGR Språkteam (VGR:s intranät)

Kurser och skräddarsytt språkstöd för medarbetare som behöver förbättra sina språkkunskaper. Kurserna ges av VGR:s erfarna lärare i svenska som andraspråk med inriktning mot hälso- och sjukvård, tandvård eller andra yrken.