Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Om VGR Akademin

VGR Akademin är en regiongemensam verksamhet för fortbildning och kompetensutveckling. Vi bildades i augusti 2016 och finns på VGR Campus Nya Varvet. Vårt uppdrag är att skapa förutsättningar för bra, effektiv och samordnad kompetensutveckling för medarbetarna i Västra Götalandsregionen.

I VGR Akademin ingår idag

 • PLUS, VGR:s introduktionsprogram för utlandsutbildad hälso- och sjukvårdspersonal
 • Regionövergripande studierektor för läkare under utbildning
 • Utbildningsenheten för specialistutbildning av psykologer

Vårt uppdrag är att

 • stödja implementeringen av den regiongemensamma kompetensutvecklingsplanen
 • vara ett kunskapsstöd för förvaltningar och verksamheter om hur kompetensutveckling kan organiseras och genomföras
 • bedriva regiongemensam utbildning för medarbetare och chefer i VGR
 • ansvara för att samordna och driva regiongemensam utbildning
 • samordna arbetet med kompetensutveckling i VGR
 • tillsammans med förvaltningarna utveckla ett arbetssätt för planering och uppföljning av kompetensutveckling på region-, förvaltnings- och verksamhetsnivå
 • stötta regionala nätverk som arbetar med kompetensutveckling i VGR
 • utveckla nätbaserat lärande som en del i en systematisk kompetensutveckling
 • ansvara för VGR:s externa kontakter för kompetensutveckling (universitet, högskolor, utbildningsföretag och andra utbildningsanordnare).

VGR Akademin är en del av Koncernkontoret, koncernstab HR.

Välkommen att kontakta oss!

Senast uppdaterad: 2017-09-20 10:03