Ta hjälp av Lärportalsteamet

På VGR Akademin finns VGR:s Lärportalsteam. Vårt uppdrag är att leda och styra arbetet med att utveckla och förvalta VGR:s digitala lärmiljö.

Vårt arbete inkluderar kompetensutveckling, pedagogiska verktyg och tillhörande användarstöd.

Vi i Lärportalsteamet arbetar med att skapa förutsättningar för att VGR:s verksamheter ska kunna bedriva effektiv, samordnad och kvalitetssäkrad kompetensutveckling med hjälp av Lärportalen. Det betyder att vi jobbar med att:

  • Vi är ett regionalt kunskapsstöd för frågor om Lärportalen och ansvarar för det användarstöd som finns för Lärportalen.
  • Vi underhåller och utvecklar pedagogiska och administrativa funktioner i Lärportalen med hänsyn till effektivitet och pedagogisk kvalitet. Det gör vi i samverkan med förvaltningar, bolag och andra samarbetsparter.
  • Vi erbjuder VGR:s verksamheter konsultation när nya kompetensutvecklingsinsatser ska tas fram, t.ex. utbildningar. Vi är ett stöd gällande pedagogik, innehållsproduktion och utbildningsadministrativa upplägg.
  • Vi ger praktiskt stöd när prioriterade, regiongemensamma utbildningar tas fram.

Har ni frågor om Lärportalen eller behöver stöd i arbetet med utbildningar i Lärportalen är ni välkomna att kontakta oss!

Lärportalsteamet