Nätverk

VGR är en kunskapsorganisation med stort fokus på utbildning och kompetensutveckling. Det innebär att det både finns många enskilda medarbetare och nätverk som är engagerade i dessa frågor. Genom att öka kunskapen om den kompetens som nätverken och enskilda personer har ökar möjligheten att lära av varandra och att stärka den pedagogiska utvecklingen. VGR Akademin sammankallar och stödjer regionala nätverk för olika yrkesroller.

Senast uppdaterad: 2018-09-24 11:33