Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nätverk

VGR är en kunskapsorganisation med stort fokus på utbildning och kompetensutveckling. Det innebär att det både finns många enskilda medarbetare och nätverk som är engagerade i dessa frågor. Genom att öka kunskapen om den kompetens som nätverken och enskilda personer har ökar möjligheten att lära av varandra och att stärka den pedagogiska utvecklingen. VGR Akademin sammankallar och stödjer regionala nätverk för olika yrkesroller.

Nätverk för lärande ska underlätta och möjliggöra erfarenhets- och kunskapsutbyte och ge stöd till dem i Västra Götalandsregionen som arbetar med lärande i olika roller.
Närbild på provrör
Västra Götalandsregionen verkar för forskning och utveckling inom hälso- och sjukvården tillsammans med näringsliv och universitet.
Närbild på två ansikten
Kompetensrådet för psykologer har i uppgift att skapa likvärdiga förutsättningar för en långsiktig, jämn och högkvalitativ psykologverksamhet i Västra Götalandsregionen.
Handledning av ST-läkare
Studierektorsnätverket bidrar till att utbildningsuppdraget för AT- och ST-läkare blir tydligt och genomförs med god kvalitet.
Senast uppdaterad: 2020-10-22 09:29