PLUS - lärande och utveckling i svensk hälso- och sjukvård

PLUS är en del av VGR Akademin och är Västra Götalandsregionens introduktionsprogram för utlandsutbildade medarbetare. PLUS kompletterar deltagarnas utbildning och erfarenhet med träning i yrkessvenska och bidrar till ökad kunskap, förståelse för och förtrogenhet i den svenska hälso- och sjukvården.

PLUS söker programledare

Just nu söker PLUS två nya programledare till PLUS för läkare.
Läs mer och ansök (pdf) 

Global uppförandekod för internationell rekrytering av hälso- och sjukvårdspersonal

WHO, World Health Organization, har utformat en global uppförandekod för internationell rekrytering av hälso- och sjukvårdspersonal. WHO-koden består av tio artiklar och där står att: "all migrerande hälso- och sjukvårdspersonal bör erbjudas lämpliga introduktions- och orienteringsprogram som gör att de fungerar säkert och effektivt inom destinations- landets hälsosystem".

Dokument

Titel

Jenny Lundgren

Programchef

Marie Da Silva Oliveira

Koordinator

Våra programledare

Sebastian Wallén

Elisabeth Ohlson

Katarina Börresen

Linda Olsson, samordnare för utlandsutbildade

Senast uppdaterad: 2019-02-25 14:20