Utbildningsenheten för psykologer

Utbildningsenheten för psykologer är en del av VGR Akademin och har i uppdrag att utveckla utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser för legitimerade psykologer. Det innebär utbildningsaktiviteter på specialistnivå och i det livslånga lärandet som på ett tydligt sätt lägger fokus på att göra skillnad för dem vi finns till för.

Aktuellt

April

Vi börjar med några nationella utblickar och sedan några utvalda nedslag i våra kommande aktiviteter.

VGR är under april värd för det nationella studierektorsnätverket för PTP. Studierektorer från olika regioner och Arbetsförmedlingen träffas tillsammans med representanter från Sveriges Psykologförbund två gånger per år. Vid detta möte kommer fokus bland annat vara på hur vi gemensamt kan stödja psykologer från andra länder. Studierektorsnätverket har nyligen tillsammans med Psykologförbundet tagit fram den nya PTP-handboken. VGR kommer träffa studenter och berätta om hur vi arbetar med PTP och STP genom att vara med på PS19, Sveriges största psykologstudentmässa, i Lund i maj.

Specialistutbildning 

Specialistkollegium - Anmälan är nu öppen till och med den 15 april, för mer information.

Det livslånga lärandet

Specialistmentorsträff  den 13 november – en halvdag för dig som har eller kommer ha uppdrag som specialistmentor inom VGR, där vi lär av varandra. Ni som har varit på ett första möte är välkomna men även du som inte tidigare deltagit. Anmälan görs i VGR Kalendern

PTP-verksamheten

Vi har nu välkomnat ett fyrtiotal nya PTP-psykologer, som var med på introduktionsdag i mitten av mars. Nästa träff i Handledarkollegium - för handledare PTPvt19 är den 10 maj. Anmälan görs i VGR Kalendern.

För dig som arbetar inom psykiatrisk verksamhet och är färdig specialist

Den 25 september bjuder Kunskapsstöd för psykisk hälsa (KPH) tillsammans med Utbildningsenheten in till en dag om Att anpassa och använda evidens - för läkare och psykologer som är specialister inom psykiatrisk verksamhet inom VGR. Inbjudan kommer inom kort.

För dig som har pedagogiska uppdrag

Utbildning för utbildare - kommande kurs för dig som har uppdrag som utbildare/tränare och vill bli säkrare i din roll samt lära dig mer om hur utbildning kan planeras för bästa verksamhetsnytta. I samarbete med KPH. Planerad kursstart 23 september och kursdagar 24 oktober och 21 november.

Utbildningsenheten för psykologer

Åsa Gustavsson

Regionutvecklare/Regional studierektor STP
Telefonnummer

Katarina Malmqvist

Ordförande Kompetensrådet för psykologer/Regional studierektor PTP
Telefonnummer

Kajsa Holm

Regional studierektor PTP
Telefonnummer

Joakim Olausson

Utbildningsledare Utbildningsenheten för psykologer
Telefonnummer

Helena Bergkvist

Koordinator Utbildningsenheten för psykologer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2019-02-12 15:13