Gastroenterologi (mag-tarmsjukdomar)

Mottagningen för gastroenterologi är en del av medicinmottagningen.

Kontakt

Telefon sjuksköterska 0322-22 61 19 (röstbrevlåda)