Atrophie blanche sår

Sår betingade av småkärlssjukdom. Typiskt är vitaktiga ärrliknande hudområden (ofta kring anklarna) med högröda papler beroende på dilaterade småkärl. Mycket smärtsamt och svårläkt.

Atrophie blanche indelas i:

 • Sekundär atrophie blanche ses vid venös insufficiens, arteriell kärlsjukdom och vissa kollagenoser
 • Primär atrophie blanche är idiopatisk (utan känd bakomliggande 
    orsak) och vanligast hos kvinnor

Klinisk bild

 • Oftast på fotryggen och runt fotleden
 • Sklerotisk hud, vita områden med små röda punkter
 • Uttalat smärtsamma, stjärnformade sår
 • Initial progress
 • Läker långsamt

Behandling

 • Aktivt skede - varsam lokal sårbehandling
 • Lugnt skede - hydrokolloidförband
 • Vid sekundär - åtgärda grundorsaken

 

Lista med begrepp A-Ö

För mer bilder klicka här