Artefakter

Sår orsakade av patienten själv, t. ex genom att riva sig.