Atrophie blanche

Atrophie blanche-sår och brun pigmentering. 

Atrophie blanche-sår med både fibrin och granulationer i sårbotten.
 
Atrophie blanche-förändringar på underben med fibrinbelagda sår.