Mätning av sår

Ett enkelt sätt att dokumentera sårets storlek är att täcka det med plastfilm och rita av det.