Cadexomerjod

Åtgärd och information

A. Rekommenderat förband är Iodosorb

B. Är lämpligt att använda till:

  • Bakterie-/svampbelastade sår
  • Fibrinbelagda sår
  • Rikligt/måttligt vätskande sår
  • Illaluktande sår
  • Fuktiga, gula och/eller svarta nekroser

Observera

  • Skall ej användas vid jodallergi
  • Bör inte användas vid thyreoideasjukdom
  • Skall inte användas på såryta större än 300 cm²
  • Kan orsaka smärta

Kvalitetssäkrat 240528 Alexandra Forssgren, överläkare dermatologi
Sårcentrum Skaraborgs Sjukhus Skövde.