A. Anamnes/allmänstatus

Frågeställning

Vad ingår i anamnes/allmänstatus?

Kriterier

Vårdtagare med sår mer än 6 veckor.

Mål

Målet är att patienten skall få korrekt bedömning och därigenom rätt behandling. En adekvat anamnes och allmänstatus krävs för att göra en preliminär bedömning.

Åtgärd/information

I anamnes /allmänstatus bör uppgifter ingå angående:

  • Yrke, ärftlighet och graviditeter
  • Övriga sjukdomar (diabetes, hjärt/kärlsjukdom, cancersjukdom, ev. bristsjukdom)
  • Förstagångssår? Sårduration
  • Tidigare trombos, tidigare kärlkirurgisk åtgärd 
  • Aktuell medicinering, ev. immunsuppression
  • Social situation, rökning, kost
  • Smärta, sömn
  • Medverkan, rörlighet
  • Cirkulation (palpabla pulsar i fot, knäveck och ljumskar), eventuell känselnedsättning 

Observera!

Resultatet av A, B och C
A. Anamnes/allmänstatus
B. Sårstatus/inspektion av sår
C. Dopplerundersökning
leder till
 D. Identifiering av sårtyp

Kvalitetssäkrat

201210 Alexandra Forssgren, överläkare dermatologi, Sårcentrum  Skaraborgs Sjukhus Skövde