Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Madrassval

Frågeställning

A Hur väljs rätt madrass?
B Hur skaffas madrass?

Kriterier

Patient med behov av tryckavlastande madrass

Mål

Förebygga trycksår och läka befintliga sår

Åtgärd/information

A Madrass väljs utifrån:

  • Resultatet av riskbedömning (Modifierad Nortonskala, klinisk bedömning av övriga riskfaktorer och hudinspektion)
  • Sårklass
  • Patientkomfort
  • Patientens rörelse-/förflyttningsförmåga
  • Vikt och kroppsbyggnad

Hjälp vid val av madrass utifrån risk

B För anskaffning av madrass:

  • inom kommun/primärvård kontaktas sjuksköterska med förskrivningsrätt
  • Inom slutenvården köps madrass via Regionservice Inköp eller hyrs från leverantören
  • På Skaraborgs Sjukhus Skövde finns ett låneförråd för luftväxlande madrasser på Hjälpmedelsförrådet. Utlåning sker till vårdavdelningar på SkaS. Riktlinjer för låneförråd hjälpmedel

Patienter med risk för att utveckla trycksår eller befintligt trycksår ska så tidigt som möjligt förses med tryckavlastande madrass. 

Hjälpmedelscentralens låneutbud 


Information angående beställning och kostnad för 
CuroCell AUTO4 Care of Sweden
Iso Air, Gate Rehab

Trycksårsteamet Skas Skövde kan ge råd

Observera!

Varje lager ovanpå madrassen försämrar madrassens tryckavlastande effekt.

Kvalitetssäkrat

170526 Alexandra Forssgren, överläkare dermatologi, Sårscentrum  Skaraborgs Sjukhus Skövde


Senast uppdaterad: 2017-01-16 13:28