Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Madrassval

På sjukhus är ofta den vanliga madrassen en förebyggande skummadrass. Om man har en patient med risk för att utveckla trycksår, väljer man en behandlande luftmadrass.

Oavsett madrass måste man ha ett vändschema för säkerställa lägesändringar av patienten. 

Madrass väljs utifrån:

  • Resultatet av riskbedömning (Modifierad Nortonskala, klinisk bedömning av övriga riskfaktorer och hudinspektion)
  • Sårklass
  • Patientkomfort
  • Patientens rörelse-/förflyttningsförmåga
  • Vikt och kroppsbyggnad

Hjälp vid val av madrass utifrån risk


Anskaffning av madrass:

  • inom kommun/primärvård kontaktas sjuksköterska med förskrivningsrätt
  • Inom slutenvården köps madrass via Regionservice Inköp eller hyrs från leverantören
  • På Skaraborgs Sjukhus Skövde finns ett låneförråd för luftväxlande madrasser på Hjälpmedelsförrådet. Utlåning sker till vårdavdelningar på SkaS. Riktlinjer för låneförråd hjälpmedel

Patienter med risk för att utveckla trycksår eller befintligt trycksår ska så tidigt som möjligt förses med tryckavlastande madrass. 
Hjälpmedelscentralens låneutbud 

Information angående beställning och kostnad för 
CuroCell AUTO4 Care of Sweden
Iso Air, Gate Rehab

Observera!

Varje lager ovanpå madrassen försämrar madrassens tryckavlastande effekt.


Senast uppdaterad: 2022-03-11 13:40