Information

Har man en patient med trycksår, eller risk för trycksår, är det viktigt att patient och anhöriga är informerade för att kunna vara delaktiga i omvårdnaden.

Information ges om:

  • Riskfaktorer för att utveckla trycksår
  • Behov av lägesändring
  • Skjuvrisk
  • Kost- och vätskeintag
  • Vikten av att inspektera huden
  • Hudvård, att smörja torr hud och att skydda huden från fukt
  • Vikten av tryckavlastning

Länk till informationsbroschyren "Patientens bästa knep mot trycksår, undernäring och fall" (dokument i PDF-format)
Patientinformation för utskrift: Mat för Dig som har fotsår/bensår/trycksår