C. Hudinspektion

Frågeställning

Hur utförs en adekvat hudinspektion?

Kriterier

Vårdtagare i behov av riskbedömning avseende trycksår

Mål

Att genom adekvat riskbedömning identifiera riskpatienter och därigenom förebygga att trycksår uppstår

Åtgärd/information

Titta på:
tryckutsatta punkter, speciellt korsrygg, sittbensknölar, hälar, armbågar, bakhuvud, höftbenskammar och skulderblad

Dokumentera skador och gradera eventuella trycksår.

Länk till information om klassificering av trycksår

Observera!

Resultatet av A, B och C
A. Nortonbedömning 
B. Klinisk bedömning av övriga riskfaktorer
C. Hudinspektion
ger vägledning vid bedömning av trycksårsrisk

Vid bedömd risk för trycksår välj - Åtgärd vid trycksårsrisk

Vid befintlig tryckskada välj - Åtgärd trycksår klass I-IV

Kvalitetssäkrat

170526 Alexandra Forssgren, överläkare dermatologi, Sårscentrum  Skaraborgs Sjukhus Skövde

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:22