Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

B. Klinisk bedömning av övriga riskfaktorer

Frågeställning

Vad bör beaktas vid en klinisk bedömning

Kriterier

Vårdtagare i behov av riskbedömning avseende trycksår

Mål

Att genom adekvat riskbedömning identifiera riskpatienter och därigenom kunna förebygga att trycksår uppstår

Åtgärd/information

En patient som utsätts för tryck, skjuv, friktion och/eller fukt i kombination med någon eller några av nedanstående faktorer löper ökad risk att utveckla trycksår

  • hög ålder
  • nedsatt rörelseförmåga relaterat till exempel neurologisk- eller ledsjukdom, ryggmärgsskada, ryggmärgsbråck eller annan imobiliserande sjukdom
  • nedsatt andningsförmåga
  • sänkt medvetandegrad
  • nedsatt känsel, vilket ibland förekommer hos bland annat diabetiker
  • förhöjd kroppstemperatur
  • malnutrition till exempel undervikt/fetma, otillräckligt näringsintag, proteinunderskott
  • inkontinens
  • negativt påverkande psykosociala faktorer, ttill exempel depression 
  • rökning

Observera!

Resultatet av A, B och C
A. Nortonbedömning 
B. Klinisk bedömning av övriga riskfaktorer
C. Hudinspektion
ger vägledning vid bedömning av trycksårsrisk

Vid bedömd risk för trycksår välj - Åtgärd vid trycksårsrisk
Vid befintlig tryckskada välj - Åtgärd trycksår klass I-IV

Kvalitetssäkrat

170526 Alexandra Forssgren, överläkare dermatologi, Sårcentrum  Skaraborgs Sjukhus Skövde


Senast uppdaterad: 2017-01-16 13:11