B. Klinisk bedömning av övriga riskfaktorer

Frågeställning

Vad bör beaktas vid en klinisk bedömning

Kriterier

Vårdtagare i behov av riskbedömning avseende trycksår

Mål

Att genom adekvat riskbedömning identifiera riskpatienter och därigenom kunna förebygga att trycksår uppstår

Åtgärd/information

En patient som utsätts för tryck, skjuv, friktion och/eller fukt i kombination med någon eller några av nedanstående faktorer löper ökad risk att utveckla trycksår

  • hög ålder
  • nedsatt rörelseförmåga relaterat till exempel neurologisk- eller ledsjukdom, ryggmärgsskada, ryggmärgsbråck eller annan imobiliserande sjukdom
  • nedsatt andningsförmåga
  • sänkt medvetandegrad
  • nedsatt känsel, vilket ibland förekommer hos bland annat diabetiker
  • förhöjd kroppstemperatur
  • malnutrition till exempel undervikt/fetma, otillräckligt näringsintag, proteinunderskott
  • inkontinens
  • negativt påverkande psykosociala faktorer, ttill exempel depression 
  • rökning

Observera!

Resultatet av A, B och C
A. Nortonbedömning 
B. Klinisk bedömning av övriga riskfaktorer
C. Hudinspektion
ger vägledning vid bedömning av trycksårsrisk

Vid bedömd risk för trycksår välj - Åtgärd vid trycksårsrisk
Vid befintlig tryckskada välj - Åtgärd trycksår klass I-IV

Kvalitetssäkrat

170526 Alexandra Forssgren, överläkare dermatologi, Sårcentrum  Skaraborgs Sjukhus Skövde

Senast uppdaterad: 2017-10-30 14:19