Hjälpmedel och läkemedelsnära produkter

För produkter som är CE- märkta enligt det medicintekniska direktivet finns inom Regionen olika avtal och överenskommelser som reglerar den gemensamma försörjningen.

Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel

Samarbetsavtalet gäller hjälpmedel för röresehinder, kommunikation och kognition samt antidecubitus. Avtalet är gemensamt med de 49 kommunerna i Västra Götaland.
Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel

Överenskommelse för regional försörjning av personligt förskrivna hjälpmedel vid medicinsk behandling

Läkemedelsnära produkter (LMN)

I läkemedelsnära produkter ingår förbrukningsartiklar för diabetes, inkontinens blås- och tarmdysfunktion, nutrition och stomi.

Ledningsrådet för Läkemedelsnära produkter

Sektionen Läkemedelsnära produkter (fd CLP och Skövdedepån)
Läkemedelsnära produkter

Det finns ett avtal angående samarbetet mellan VGK och VGR avseende inkontinensprodukter (INKO).
Samarbetsavtal inkontinens  

Övriga medicintekniska produkter

Medicintekniska produkter som patienter har behov av i sin vardagsmiljö. Produkterna här ingår ännu inte i någon gemensam handbok eller försörjninglösning.

Hjälpmedelskort för förskrivning av förbrukningsartiklar


Senast uppdaterad: 2018-05-18 10:58