Vårdriktlinjer

Under vårdriktlinjer finns information om förhållningssätt och riktlinjer som stöd i ditt arbete inom vården.

Välj i menyn eller gå direkt via snabblänkar till:

Sjukhusapoteket VGR 
Vårt regiongemensamma sjukhusapotek

Strama för primärvård 
Informationsmaterial och utbildningar

Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel 
Ett stöd för dig som vårdgivare vid förskrivning av personlig hjälpmedel

Läkemedel 
Information, nyheter, rekommendationer och riktlinjer inom läkemedelsområdet

Beslutstöd övervikt och fetma för barn och unga 
Häslofrämjande, förebyggande och behandlande vård vid fetma och övervikt


Senast uppdaterad: 2017-07-04 14:43