Patientavgiftshandboken

Välj kapitel i den första menyn nedan. Du öppnar innehållsförteckningen i den andra menyn med plustecknet.

1 Allmänna bestämmelser

 • 1.1 Inledning
 • 1.2 Hälso- och sjukvårdslagen
 • 1.3 Riksavtalet för utomlänsvård
 • 1.4 Samverkansavtal
 • 1.5 Definitioner
 • 1.6 Patientavgiftens storlek
 • 1.7 Betalning av patientavgift
 • 1.8 Uteblivet besök / sent återbud
 • 1.9 Återbetalning av patientavgift

2 Öppen sjukvård

 • 2.1 Läkarvård
  • 2.1.1 Patientavgifter läkarvård
  • 2.1.2 Avgiftsfria läkarbesök
  • 2.1.3 Remisser, regler och avgifter

 • 2.2 Sjukvårdande behandling
  • 2.2.1 Patientavgifter sjukvårdande behandling
  • 2.2.2 Avgiftsfria besök - Sjukvårdande behandling

 • 2.3 Avgift för så kallat telefonrecept - utgått
 • 2.4 Laboratorieprover, medicinsk service
 • 2.5 Sjukvårdande behandlingar i öppen vård utomlands

 • 2.6 Högkostnadsskydd och frikort
  • 2.6.1 Statligt reglerade högkostnadsskydd, allmänt
  • 2.6.2 Högkostnadsskydd för öppen hälso- och sjukvård
  • 2.6.3 Frikort för öppen hälso- och sjukvård

 • 2.7 Övriga avgifter

3 Hälsovård, intyg med mera

 • Allmänt om hälsovård - intyg
  • Väntetid mer än 30 minuter
  • Uteblivet besök och debitering av uteblivet besök
  • Betalning

 • 3.1 Vaccinationer, regler och taxor
  • 3.1.1 Avgiftsfria vaccinationer
  • 3.1.2 Prislista fr.o.m.15 april 2015 för vaccin som administreras på mottagning

 • 3.2 Alfabetisk förteckning för intyg / hälsoundersökningar
 • 3.3 Hälsoundersökningar
 • 3.4 Intyg / Utlåtande
 • 3.5 Övrig hälsovård med mera
 • 3.6 Laboratorieprover / medicinsk service
 • 3.7 Kopior, avskrifter

4 Privata vårdgivare

5 Sluten sjukvård med mera

 • 5.1 Avgifter och regler i sluten sjukvård
  • 5.1.1 Högkostnadsskydd i sluten sjukvård
  • 5.1.2 Övrigt – sluten vård

 • 5.2 Eftervård, rehabilitering och behandlingshem inom Sverige och utomlands

6 Vård av utländska medborgare med flera

 • 6.1 Vård av personer från andra länder
 • 6.2 Asylsökande med flera
 • 6.3 Personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd

7 Övriga verksamheter

 • 7.1 Smittskyddsverksamhet
 • 7.2 Födelsekontrollerande verksamhet
 • 7.3 Tandvård för vissa grupper

8 Sjukresor

9 Kontaktpersoner i patientavgiftsfrågor

Bilagor till handboken

 • 1 Läns- och kommunkoder
 • 2 Riksavtal för utomlänsvård
 • 3 Förteckning över privata vårdgivare med ersättning enligt lag eller
 • vårdavtal
 • 4 Anvisningar för ifyllande av högkostnads- och frikort
 • 5 Sveriges kommuner och landstings redovisning av landstingens
 • remissregler
 • 6 "Har utgått"
 • 7 Förteckning: Övrig primärvård
 • 8 Administrativa rutiner vid rehabilitering och sjukvårdande behandling
 • utomlands
 • 9 "Har utgått"

Carin Svensk

Handläggare, övergripande verksamhetsplanering
Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2017-11-21 09:41