Personer från andra länder

Här hittar du regler kring vård av asylsökande och personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd, information om projektet Hälsa i Sverige för asylsökande och nyanlända, stöd och hjälp kring hälso- och sjukvård för asylsökande och nyanlända inom Västra Götalandsregionen och Turisthandboken.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:31