Smittskydd Västra Götaland

Smittskydd Västra Götaland arbetar för att förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar till och mellan människor, genom epidemiologisk övervakning, smittspårning, information och utbildning. I uppgiften ingår även att bistå allmänheten med råd och upplysningar i smittskyddsfrågor.

Smittskydd Västra Götalands verksamhetsberättelse 2017

Vår verksamhetsberättelse är nu publicerad. Den finns att läsa på denna sida. 

Senast uppdaterad: 2018-04-16 12:32