Samverkan kommun och region

Här hittar du aktuella projekt, avtal, överenskommelser, rutiner, blanketter och annan information som berör samverkan kring vård och omsorg mellan Västra Götalands 49 kommuner och Västra Götalandaregionen.

I Västra Götaland finns en vårdsamverkansstruktur för samverkan mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen, VGR, kring vård- och omsorgsfrågor. Den regionala ledningsgruppen i samverkan är Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG, och består av representanter från de fem delregionala vårdsamverkansorganisationerna i länet samt representanter från Koncernkontoret koncernstab hälso- och sjukvård, VGR, och kommunalförbundens samarbetsorganisation, VästKom.

Läs mer om den regionala ledningsstrukturen, Vårdsamverkan Västra Götaland

Läs mer om de fem delregionala vårdsamverkansområdena


Senast uppdaterad: 2018-03-29 14:01