Strama Västra Götaland

Strama Västra Götaland är en del i det nationella Stramanätverket. Syftet är att verka för möjligheten till effektiv antibiotikaanvändning vid bakteriella infektioner hos människor och djur. På denna sida finns nyheter, utbildningar, informationsmaterial, statistik, kunskapsunderlag samt kontaktuppgifter till Strama Västra Götaland.

Uthämtade recept

300

uthämtade antibiotikarecept per 1000 invånare i Västra Götaland under de senaste 12 månaderna till och med oktober 2017.

Strama-appar

Strama VGR-app

Sök på "Strama VGR" i AppStore eller Google Play Store för att ladda ner till din mobil.
Strama VGR-app som webbsida

Strama nationell app

Sök på "Strama nationell" i AppStore eller Google Play Store för att ladda ner till din mobil. 
Strama nationell app som webbsida

Regnbågs-häftet

Nyheter Strama

Du som vårdgivare kan ta hjälp av Strama-appar i ditt arbete, Strama nationell och Strama VGR. Läs mer om hur du kan ladda ner dem här.

Det finns fortfarande lediga platser till den regionala Stramadagen för dig som jobbar inom sluten vård. Utbildningen riktar sig i första hand till läkare verksamma inom sluten vård med eller utan tidigare intresse för anitbiotikafrågor. Är du verksamhetschef, kontaktläkare inom Strama eller läkare som vill veta mer om antibiotikafrågor? Läs mer och anmäl dig.

Den totala användningen av antibiotika till inneliggande patienter fortsätter att öka. Detta går emot Västra Götalandsregionens mål, att nå en minskning med 10 % från 2015 till 2016/2017. Glädjande nog fortsätter sjukhusen dock att minska sin receptförskrivning.

Här kan du läsa mer om antibiotikaresistens i Västra Götalandsregionens Patientsäkerhetsplan och riktlinjer. 

Patientsäkerhetsplan 2017 
Riktlinjer för patientsäkerhet 2017 

Senast uppdaterad: 2017-11-20 10:45