Levnadsvanor och sjukdomsförebyggande metoder

Foto Paul Björkman

Här kan du läsa allmänt om sjukdomsförebyggande metoder och levnadsvanor. För mer kunskap finns webbutbildningen Levnadsvanor, och för ytterligare fördjupning kunskapsstödet Levnadsvanor, sjukdomsförebyggande metoder och hälsa.

Inbjudan

Kostnadsfri tvådagarsutbildning för dig som arbetar inom vården: Samtal om levnadsvanor - motivera till förändring. Utbildningen består av två delar som genomförs vid halvdagstillfällen.

Aktuella platser och datum:

Pia Haikka

Handläggare, övergripande verksamhetsplanering
Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2017-09-25 13:24