Levnadsvanor och sjukdomsförebyggande metoder

Foto Paul Björkman
Foto Paul Björkman

Här kan du läsa allmänt om sjukdomsförebyggande metoder och levnadsvanor. För mer kunskap finns webbutbildningen Levnadsvanor, och för ytterligare fördjupning kunskapsstödet Levnadsvanor, sjukdomsförebyggande metoder och hälsa.

Pia Haikka

Handläggare, övergripande verksamhetsplanering
Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2017-06-28 10:18