Beslutstöd övervikt och fetma

Handlingsprogrammet mot övervikt och fetma i Västra Götalandsregionen har samlats i ett webbaserat beslutstöd som inkluderar vårdprogram, ansvarsfördelning och kvalitetsindikationer. Här finns också remissmallar, informationsmaterial och länkar.

 

Om beslutstöd för övervikt och fetma i Västra Götalandsregionen

Beslutstödet riktar sig främst till vårdgivare och beställare inom Västra Götalandsregionens olika verksamheter samt till politiker, tjänstemän och till skolhälsovården. Det finns även andra som kan dra nytta av beslutstödet som exempelvis aktöter inom kommuner, företagshälsovård, patientorganisationer, idrottsföreningar och befolkningen i allmänhet.

Beslutstödet omfattar hälsofrämjande, förebyggande och behandlande insatser som sträcker sig från mödrahälsovården och skolan till en effektiv användning av fetmakirurgi som behandlingsmetod.

Jovanna Dahlgren

Överläkare barnmedicin
E-post
Frågor om barn och ungdom

Björn Eliasson

Överläkare
Frågor om vuxen
Senast uppdaterad: 2018-01-22 07:33