Beslutstöd övervikt och fetma

Handlingsprogrammet mot övervikt och fetma i Västra Götalandsregionen har samlats i ett webbaserat beslutstöd som inkluderar vårdprogram, ansvarsfördelning och kvalitetsindikationer. Här finns också remissmallar, informationsmaterial och länkar.

 

Aktuellt Beslutstöd övervikt och fetma

Rapport: En inventering och sammanställning av den vård som erbjuds vuxna personer med fetma i Sverige. Ida Karlsson, master i folkhälsovetenskap med hälsoekonomi, Göteborgs universitet 2017.

Om beslutstöd för övervikt och fetma i Västra Götalandsregionen

Beslutstödet riktar sig främst till vårdgivare och beställare inom Västra Götalandsregionens olika verksamheter samt till politiker, tjänstemän och till skolhälsovården. Det finns även andra som kan dra nytta av beslutstödet som exempelvis aktöter inom kommuner, företagshälsovård, patientorganisationer, idrottsföreningar och befolkningen i allmänhet.

Beslutstödet omfattar hälsofrämjande, förebyggande och behandlande insatser som sträcker sig från mödrahälsovården och skolan till en effektiv användning av fetmakirurgi som behandlingsmetod.

Björn Eliasson

Överläkare
E-post
Kontakt för frågor om förebyggande och behandlande

Annika Nilsson Gren

Handläggare
E-post
Kontakt för frågor om hälsofrämjande
Senast uppdaterad: 2017-11-15 15:58