Patientsäkerhet

Med patientsäkerhet menas att patienter inte ska drabbas av undvikbara skador, så kallade vårdskador, i samband med vård och behandling. Avvikelser och risker i vården ska fortlöpande följas upp och vårdskador förhindras genom ett aktivt riskförebyggande arbete.

Karin Möller

Regionchefläkare
Telefonnummer
E-post

Marga Brisman, enhetschef
E-postadress

Thomas Brezicka, regionläkare
E-postadress

Agneta Resare, regionutvecklare
E-postadress

Ida Lindberg, administrativ koordinator/webbredaktör (tjänstledig 75 % t.o.m. 2018-12-21)
E-postadress

Karin Lundgren, administrativ koordinator 
E-postadress 

Christina Åhrén, Strama Västra Götaland
E-postadress

Ingemar Qvarfordt, regionläkare
E-postadress

Graciela Carlsson, regionutvecklare
E-postadress