Patientsäkerhet

Med patientsäkerhet menas att patienter inte ska drabbas av undvikbara skador, så kallade vårdskador, i samband med vård och behandling. Avvikelser och risker i vården ska fortlöpande följas upp och vårdskador förhindras genom ett aktivt riskförebyggande arbete.

Karin Möller

Regionchefläkare
Telefonnummer
E-post

Karin Möller, regionchefläkare/avdelningschef
E-postadress

Thomas Brezicka, regionläkare
E-postadress

Agneta Resare, regionutvecklare
E-postadress

Ida Lindberg, administrativ koordinator/webbredaktör (tjänstledig för studier till 2018-12-31)
E-postadress

Christina Åhrén, Strama Västra Götaland
E-postadress

Ingemar Qvarfordt, regionläkare
E-postadress

 Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:32