LOU- Upphandlade vårdtjänster

Här finns generell information om upphandling samt information till dig som är eller vill bli leverantör åt Västra Götalandsregionen.

Västra Götalandsregionen köper varor och tjänster för en stor del av sin budget. All upphandling sker i enlighet med lagen om offentlig upphandling (LOU). Reglerna för offentlig upphandling bygger på EU-direktiv och är till stor del likadana inom hela EU. Grundprinciperna bygger på objektivitet och öppenhet. Verksamhetens behov och mål är styrande för all upphandling i Västra Götalandsregionen.

Harriet Johnsson Dimberg

Regionutvecklare
E-post