Regional försörjning av personligt förskrivna hjälpmedel vid medicinsk behandling

Från och med 1 maj 2017 har Västra Götalandsregionen en gemensam försörjning av hjälpmedel vid medicinsk behandling från hjälpmedelscentralen.

Aktuella produktgrupper beskrivs i bilaga 1.

Guide till Överenskommelse

Nyheter Hjälpmedel vid medicinsk behandling

Nyheter Websesam

Nyheter och säkerhetsmeddelanden från Hjälpmedelscentralen

Samordnare

Fredrik Ahlvik
Koncernstab Hälso- och sjukvård
070- 265 54 01
E-postadress           

Hjälpmedelssamordnare hos vårdgivare

Hjälpmedelscentralen

Senast uppdaterad: 2018-03-12 11:04