Regional försörjning av personligt förskrivna hjälpmedel vid medicinsk behandling

Från och med 1 maj 2017 har Västra Götalandsregionen en gemensam försörjning av hjälpmedel vid medicinsk behandling från hjälpmedelscentralen.

Guide till Överenskommelse för regional försörjning av personligt förskrivna hjälpmedel vid medicinsk behandling

Nyheter Hjälpmedel vid medicinsk behandling

Nyheter Websesam

Nyheter Hjälpmedelscentralen

Nyheter  från Hjälpmedelscentralens webbplats kommer att  finnas här.

Samordnare
Mia Isacson
Koncernstab Hälso- och sjukvård
070-082 58 19
E-postadress

Fredrik Ahlvik
Koncernstab Hälso- och sjukvård
070- 265 54 01
E-postadress           

Hjälpmedelssamordnare hos vårdgivare

Hjälpmedelscentralen

Senast uppdaterad: 2017-06-26 16:06