Frikort

När patienten inom en 12-månadersperiod har betalat patientavgifter upp till högkostnadsskyddets tak (1 100 kr) ska ett frikort utfärdas. Patientavgifter
som har fakturerats ska också räknas in i högkostnadsskyddet. Frikort kan således skrivas ut även om patienten inte har betalat 1 100 kr än. Frikortet ger patienten rätt till avgiftsfri sjukvård under den tid som kvarstår av 12-månadersperioden räknat från och med det första besöket. Frikortet är nationellt och gäller i alla landsting/regioner.

Exempel: Om den äldsta betalningen är daterad den 20 november 2017 gäller frikortet till och med den 19 november 2018.

Om patienten uppvisat underlag för frikort, det vill säga högkostnadskort och/eller kvitton ska dessa makuleras av mottagningen och återlämnas till patienten. Patienten ska informeras om att behålla underlaget under frikortets giltighetstid.

Frikort kan även utfärdas för patienter från andra landsting. Då gäller patientens hemlandstings nivå på högkostnadsskyddet. Angående nivå för respektive landsting, se 1177.se

Utfärdade frikort ska registreras i Frikortstjänsten. När patienten uppvisar ett frikort ska en kontroll ske gentemot Frikortstjänsten för att se om frikortet är registrerat, om inte ska frikortet registreras.

Senast uppdaterad: 2018-01-01 00:04