Hjälpmedel och läkemedelsnära produkter

För personlig förskrivning av hjälpmedel finns det fastställda handböcker framtagna. Handböckerna är styrdokument och de är uppbyggda utifrån olika områden för medicintekniska produkter.

Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel

Till handbok

Handböcker läkemedelsnära produkter

Handböcker för förskrivning av diabetshjälpmedel, stomihjälpmedel och  förbrukningsartiklar vid inkontinens, blås- och tarmdysfunktion