180903 Stolar

Förskrivare

Arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast

Kriterier

d4104.3 Stor svårighet att stå vid utförandet av d630 att bereda måltider och d640 hushållsarbete som inte kan kompenseras med utrustning i hemmet eller enklare hjälpmede
eller
d4153.3 Stor svårighet att bibehålla sittande ställning vid måltider, vid användning av kommunikationsutrustning och kommunikationstekniker samt vid lek

Mål

d550 Att äta
eller
d560 Att dricka
eller
d360 Att använda kommunikationsutrustningar och kommunikationstekniker
eller
d440Att använda händerna finmotoriskt för att plocka upp, gripa, manipulera och släppa
eller
d630 Att bereda måltider
eller
d640 Att utföra hushållsarbete
eller
d880 att leka

 

 

Senast uppdaterad: 2017-03-30 15:43