223015 Bokstöd och bokhållare

Förskrivare

Anpassningslärare, synpedagog eller arbetsterapeut anställd vid syncentral

Kriterier

b21002.2  Måttlig nedsättning av binokulär synskärpa vid närseende
eller
b21003.2 Måttlig nedsättning av monokulär synskärpa vid närseende

WHO:s definition av synnedsättning: 1-2

Mål

d166 Att läsa
eller
d140 Att lära sig läsa
eller
d170 Att skriva
eller
d145 Att lära sig skriva

Anvisningar

Bärbart lässtöd/skrivskiva kan förskrivas till patient med måttlig eller svår synnedsättning för att få en god ergonomisk arbetsställning vid läsande eller skrivande.

Kostnadsansvar

Habilitering & Hälsa

 

Senast uppdaterad: 2017-03-30 15:43