223905 Taktila displayer

Förskrivare

Anpassningslärare, synpedagog, arbetsterapeut anställd vid syncentral

Kriterier

b210.4 Total synnedsättning

WHO:s definition av synnedsättning: 3-5

Mål

d360 Att använda kommunikationsutrustningar och kommunikationstekniker

Anvisningar

Avser taktila displayer som presenterar information från en dator eller mobiltelefon (datainformation från hjälpmedelsprogram)i punktskrift.

Utvärdering och uppföljning

Patientens ansvar

Att vid behov se över sitt försäkringsskydd.

Antal utrustningar

Dubbelutrustning kan bli aktuell för skolelever. 

Kostnadsansvar

Habilitering & Hälsa 

Senast uppdaterad: 2017-04-02 11:40