Angereds gård

Översiktsbild över Angereds gård

Angereds gård i utkanten av Göteborg erbjuder vuxenutbildning inom trädgård, odling och anläggning, med gångavstånd till Angereds centrum. Utbildning sker i samverkan med integration och utveckling.

Målet med den storstadsnära belägenheten är att nå en bred målgrupp och erbjuda vuxenutbildning där stad och landsbygd möts. Verksamheten skapar förutsättningar för samarbete med lokala organisationer i stadsdelen Angered, Göteborgs stads gröna näringar och våra Naturbruksskolor Svenljunga, Sötåsen i Töreboda, Uddetorp i Skara samt Axevalla Hästcentrum.

Stadsdelen Angered innefattar områdena Angered Centrum, Agnesberg, Bergum, Eriksbo, Gunnilse, Gårdsten, Hammarkullen, Hjällbo, Linnarhult, Lövgärdet och Rannebergen här bor idag cirka 53.000 personer. Hälften av invånarna är födda i Sverige och hälften är födda i ett annat land.

Som en del i Västra Götalandsregionens arbete för långsiktigt hållbar utveckling är livsmedel och gröna näringar en viktig satsning. Vuxenutbildning är en del i kompetensförsörjningen för att främja ökad sysselsättning och integration. Just nu pågår ett treårigt projekt, Helhetslyftet, där vi samarbetar med Angered folkhögskola för att erbjuda utbildning inom gröna näringar där språkinlärning kombineras med yrkesinlärning. 
Läs mer om Helhetslyftet

Projekt på Angereds gård

 • Ängsmark med skogsparti i bakgrunden
  Slåtteräng på Angereds gård

  Ett av de viktigaste miljömålen är att värna och öka den biologiska mångfalden. På Naturbruksförvaltningen jobbar vi med det miljömålet på olika sätt genom att lyfta det i våra utbildningar och genom att göra olika typer av fysiska åtgärder i landskapet kring våra skolor.

 • Björkstockar staplade på varandra
  Testmiljö Agroforestry

  Agroforestry, eller skogsjordbruk som det också kallas, handlar om att skapa hållbara odlingssystem genom att integrera perenna växter som buskar och träd i odlingslandskapet, eller etablera odlingar i befintliga skogsmiljöer. Syftet är att gynna naturens ekosystem och samtidigt sträva efter högre produktivitet och lönsamhet.

 • Två händer lägger kvistar och flis i en rabatt med planterade buskar. U-garden loggan syns i hörnet
  U-garden

  Projektet U-garden handlar om att bygga kunskap och utforska förutsättningar för att skapa fler hållbara odlingssystem i urbana miljöer i europeiska städer.

 • Drönarbild över småskalig grönsaksodling
  Modellodlingen

  Modellodlingen på Angereds Gård - En småskalig, ekologisk grönsaksodling vars mål är att producera mat och erbjuda utbildning.

Jan Anderson

Utvecklingsledare

Telefonnummer

Kontakt

Naturbruksförvaltningen

Telefonnummer