Inspirationsträff om biogas

Tisdagen den 28 januari bjuder Hushållningssällskapet Västra in till en inspirerande eftermiddag om biogas på Naturbruksskolan Sötåsen i Töreboda. Välkommen att lyssna på föredrag av experter inom biogas, nätverka med andra intresserade och se Sötåsens testanläggning. 

Mer information och anmälan hittar du på Hushållningssällskapets webbplats: https://hushallningssallskapet.se/kalender/biogas-inspirationsdag/