Alternativa korta matkanaler

Lokalproducerade grönsaker, rotfrukter och blommor

Intresset för lokal mat och regionalt producerade råvaror har ökat de senaste åren. Allt oftare uppmärksammas behovet av robusta matsystem som klarar kriser som till exempel en pandemi. Den lokala maten är fortsatt en stark trend. Det finns dock svårigheter i att hitta lönsamma handelsvägar när man som lokal livsmedelsproducent vill skala upp sin verksamhet.

Alternativa korta matkanaler (AKM) är exempelvis traditionella gårdsbutiker, torghandel och andelsjordbruk även nyare fenomen som REKO-ringar och lokala matnoder. En småskalig produktion möjliggör direkt distribution och kan ge bonden och odlaren en närmare kontakt med konsumenten.

Naturbruksförvaltningen, Lokalproducerat i Väst, Länsstyrelsen Västra Götaland och Agroväst Gröna Möten har under hösten -21 och våren -22 samarbetat i en kompetenshöjande temaserie utifrån Alternativa korta matkanaler. Vi har tagit vara på några av seriens föredragshållare genom att spela in deras presentationer.

Lokal handel - Lokalproducerat i väst

Marcus Nyström är VD på Lokalproducerat i Väst som är ett resurscentra för småskaliga livsmedelsproducenter i Västra Götaland. De ger råd, coachar och utvecklar småskaliga livsmedelsföretag för att skapa tillväxt och sysselsättning i regionen. Med visionen att Västra Götaland ska bli den ledande regionen inom lokal mat. Marcus ger här praktiska tips utifrån olika handelsvägar. www.lokalproducerativast.se

Offentlig upphandling – Länsstyrelsen Västra Götaland

Pernilla Fischerström är rådgivare hos Länsstyrelsen Västra Götaland som arbetar för det hållbara samhället. Huvuduppgiften är att se till att vi får ett hållbart samhälle och genom att arbeta för en god samhällsplanering. Lyssna här till Pernilla som beskriver processen och möjligheten med offentlig upphandling. www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland

Stabil lokal handel med andelsjordbruk – Lilla jordbruket

Lilla jordbrukets grönsaksansvarige Olle Olsson berättar här om verksamheten. Lilla jordbruket är KRAV-certifierade och firade 2021 fem år av odlande, vilket innebär stor erfarenhet och utveckling av andelsjordbruk. Som andelsägare blir du en del i att stötta ett lokalt småskaligt jordbruk. Andelsjordbruket ger odlaren en stabil ekonomi för att planera och odla och ger andelsägaren en lokalt producerad gröda med en inblick i odlingsprocessen av sin mat. www.lillajordbruket.se

Förädling av framtiden grödor i offentligt kök – Sötåsens skolkök Foderbordet

Cecilia Granat Karlsson, kock på Naturbruksskolan Sötåsen, berättar här om hur de arbetar med lokalproducerade grödor och ger oss en inblick i hur de i skolans kök förädlat både gråärt och lupin. 2021 vann Sötåsens skolkök Foderbordet White Guide Juniors pris Årets hållbara offentliga restaurang. www.vgregion.se/f/naturbruk

Utvecklingsstrategin i Västra Götaland är uppdaterad

Livsmedel och gröna näringar är en viktig satsning inom Västra Götalandsregionens arbete för långsiktig hållbar utveckling. Fokus ligger på utveckling av produktionen, kompetensförsörjning och goda matvanor.

En ny regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland för perioden 2021-2030 finns på plats. Det går att söka projektstöd för projekt som bidrar till någon av strategins fyra långsiktiga prioriteringar och/eller fyra kraftsamlingar.

https://www.vgregion.se/regional-utveckling/program-for-hallbar-omstallning/program/livsmedel-och-grona-naringar/

Arrangörer av temaserie

Agroväst har sedan 1992 varit en drivande kraft inom svenskt lantbruk när det gäller att förena forskning, samhälle och näringsliv. Med uppdrag att bidra till ett lönsamt och hållbart jordbruk baserat på högteknisk standard och goda konsumentrelationer. Det görs genom att möjliggöra en effektiv dialog och genom att skapa möjligheter för lantbrukare, industri och akademi att bilda och attrahera medel till projekt som stärker lantbrukare och små landsbygdsföretag i Västsverige. www.agrovast.se

Naturbruksförvaltningen bedriver utbildning på gymnasial- och vuxen nivå, samt erbjuder kortkurser och YH-utbildningar. Till det har de även ett uppdrag att vara kompetenscentrum för de gröna näringarna och vara en aktiv del i landsbygdsutvecklingen. www.vgregion.se/naturbruk

Planerade evenemang i höst

Evenemangen har fokus på handelsvägar som stärker och ökar lokal handel men med lite olika inriktningar. De lyfter både regionala skillnader och branschspecifika möjligheter och alla program innehåller talare från Länsstyrelsen Västra Götaland om offentlig upphandling och Lokalproducerat i Väst om olika tillgängliga handelsvägar.

OST/URSPRUNGSMÄRKNING
Almnäs Bruk, Hjo
Kerstin Johansson jobbar på ysteriet vid Almnäs Bruk som i maj tilldelades EU’s kvalitetsmärkning, en skyddad ursprungsbetäckning på Wrångebäcksosten. De producerar ost med egen ekologisk mjölk från egna kor som är utfodrade med det de själva skördat från egna åkrar och beten. De standardiserar inte mjölkens fett och protein utan välkomnar att ostarnas karaktär varierar med säsongen. Med hjälp av ostarna berättar hon och Thomas Berglund, en av ägarna till Almnäs Bruk, om Almnäs snart 800-åriga historia och förhoppningar inför framtiden. Thomas kommer också att berätta mer om Almnäs Bruks arbete med export och ursprungsmärkning. Deltagarna får även en rundvandring i mejeriet.

VILTMAT
Naturbruksskolan Svenljunga
Vill du veta hur en vilthanteringsanläggning fungerar? På Naturbruksskolan Svenljunga inspirerar Johan Samuelsson, yrkeslärare inom jakt på skolan och som privat driver dovviltshägn med tillhörande vilthanteringsanläggning och gårdsbutik. Vilka för och nackdelar finns det med egen vilthantering? Naturbruksskolan Svenljunga har en egen vilthanteringsanläggning som vi kommer besöka. Med oss är även Mikael Nyman, kock på skolan som berättar om hur det använder viltmat i skolans restaurang.

Mer information och anmälan görs via Agroväst Gröna möten när datum är satt. Håll utkik!