Platsspecifik ogräsbekämpning ska minska miljöpåverkan

För att göra ogräsbekämpning mer kostnadseffektiv och skapa mindre påverkan på miljön jobbar vi med ett projekt som använder drönare och datasystem för att styra ogräsbekämpning, så kallad varierad besprutning istället för bredsprutning.

Det här projektet syftar till att ta fram en produkt som med hjälp av målstyrning kan ge en platsspecifik besprutning av stråsäd istället för bredsprutning. Det här kommer förhoppningsvis att resultera i bättre ekonomi för lantbrukaren och en mindre påverkan på miljön. 

Med hjälp av drönare tas högupplösta bilder på fältet som sedan analyseras av ett program. Programmet ska sedan kunna ta fram en bekämpningsrekommendation som avgör hur mycket ogräsbekämpning som ska användas och var. Under våren 2019 ska detta testas på vår anläggning Uddetorp utanför Skara.  

För att läsa mer om projektet besök Agrovästs hemsida:  https://agrovast.se/eu-projekt/platsspecifik-ograsbekampning/ 

Här kan du läsa mer om projektets samarbetspartners och hitta kontaktuppgifter

EIP

Klicka här för att läsa mer om finansiering från Jordbruksverket och EU för innovationsprojekt inom den gröna näringen.