Projekt för korta livsmedelskedjor får fortsatt finansiering

Sedan 2016 har Naturbruksförvaltningen deltagit i ett EU-finansierat projekt för att gynna små och medelstora livsmedelsproducenter. I veckan blev det klart att projektet får ytterligare finansiering och kan fortsätta ett år till.

De senaste åren har Naturbruksförvaltningen och Naturbruksskolorna i Västra Götalandsregionen arbetat på flera sätt med korta livsmedelskedjor. Man har levererat potatis och grönsaker från Naturbruksskolan Sötåsen till sjukhuskök i regionen, provat nya grödor och varit med och startat upp REKO-ringar.

Förlängningen av det EU-finansierade projektet innebär att man bland annat kan fortsätta jobba med att leverera råvaror från naturbruksskolorna till andra verksamheter inom regionen och driva vidare arbetet med att testa specialgrödor.

- Planen är att jobba vidare med att bredda och utveckla konceptet, berättar Camilla Freitag, projektledare på Naturbruksförvaltningen.

Nya vägar från producent till konsument
Syftet med insatserna är att på olika sätt stödja små och medelstora livsmedelsproducenter och skapa vägar för dem att nå marknaden och kunderna. Leveranserna av råvaror från Naturbruksskolorna till sjukhusen i regionen har varit ett sätt att testa råvarornas väg in i ett offentligt kök för att i längden göra det lättare för lokala producenter att ta sig in på den offentliga marknaden. 

Av samma anledning provas grödor som vanligtvis inte tillhör de lokala råvarorna. Dels handlar det om att nya lokala råvaror kan skapa en spännande nisch på marknaden och nya affärsvägar för lantbrukare. Men också om att rusta inför ett förändrat klimat – om vädret skulle ändra sig kanske vi behöver börja odla andra grödor än vi gör nu.

Om projektet REFRAME
Sedan 2016 har 14 organisationer från Belgien, Danmark, Tyskland, Nederländerna och Sverige arbetat tillsammans för att stärka små och medelstora livsmedelsproducenter på olika sätt. Det gemensamma målet är att på olika sätt skapa bättre förutsättningar för små och medelstora livsmedelsrelaterade företag på landsbygden. Det innebär bland annat att utveckla nya samarbeten, främja nya affärsvägar och göra det lättare för storskaliga konsumenter att köpa mer lokala råvaror.
Läs mer om projektet här: https://northsearegion.eu/reframe/