Sötåsen prisas för långsiktigt och hållbart miljöarbete

Naturbruksskolan Sötåsen blev i år en av stipendiaterna när Västra Götalandsregionens interna miljöstipendie delades ut. Sötåsen tilldelas 40 000 kronor för sitt långsiktiga och framgångsrika arbete med hållbar utveckling där miljöarbetet genomsyrar hela verksamheten och inspirerar både elever och externa aktörer.

-        Det är en ära för oss att få VGRs miljöstipendium. Ett aktivt miljöarbete är en viktig del i den gröna näringen och vi vill ligga i framkant av den utvecklingen, stipendiet är en bekräftelse på att vi är på rätt väg, berättar Jenny Jacobsson, rektor på Sötåsen.

Det var i år den artonde utdelningen av miljöstipendierna som ska belöna en person eller verksamhet inom Västra Götalandsregionens organisation som gjort något extra utöver sin roll för miljöarbetet. Miljönämnden utsåg i år två stipendiater som fick sina diplom i samband med regionfullmäktige under tisdagen.

Stipendie för fortsatt miljöutveckling
Stipendiet ska premiera anställda eller verksamheter inom Västra Götalandsregionens organisation som har gjort något  speciellt - utöver vad som kan förväntas inom ramen för sitt ordinarie arbete - för VGR:s eget miljöarbete. Stipendiesumman är på högst 50.000 kronor som kan delas på flera insatser. Pengarna ska användas till ytterligare utveckling av miljökompetensen och miljöarbetet inom verksamheten. Erfarenheterna ska också kunna spridas inom Västra Götalandsregionen.