Madeleine Hansson - Yrkeslärare

Madeleine står framför den gula villan

Madeleine berättar om sitt jobb som yrkeslärare på Naturbruksskolan Sötåsen.

Berätta om ditt jobb. Vad gör du på dagarna? Vad har du för arbetsuppgifter?

Jag är yrkeslärare mot lantbruksdjur så jag jobbar med elever och djur ute i stallarna, men är också inne i vanlig lektionssal. Jag undervisar i lantbruksdjur, biologi och naturkunskap. Dagarna kan se väldigt olika ut. Mestadels av tiden går till lektioner och möten, men även planering av lektioner och uppföljning av elevarbeten. Jag hjälper också till att lägga schemat för skolan och jag är arbetslagsledare för vårt lantbruksarbetslag.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Att det är så varierande. Jag får göra lite olika saker och träffa mycket olika människor och får följa ungdomarna från att de kommer hit som barn till att de är unga vuxna. Att se den utvecklingen är spännande.

Vilka utmaningar kan du möta i vardagen? Hur tar du dig förbi dem?

Att räcka till och täcka elevernas behov och förväntningar är en utmaning, för alla elever har olika förutsättningar när de kommer hit. Att täcka deras behov och förväntningar är en svårighet.
Jag tror att det är bra att lära känna eleverna ute i stallarna och skapa en relation till dem. Att prata om ämnen som eleverna kan relatera till skapar motivation och inspiration.

Vad driver dig i ditt yrke? Varför ville du börja jobba som yrkeslärare?

Att kunna se eleverna utvecklas, växa och lyckas oavsett deras bakgrund och att de kommer ut som bra yrkesmänniskor efter utbildningen.

Vad har du gjort tidigare? Vad har du för utbildning?

Jag läste till ridlärare efter gymnasiet och jobbade som det i ett par år. Sedan läste jag till husdjursagronom i Uppsala. Under utbildningen var jag på studiebesök på Sötåsen och kände att jag kunde tänka mig att arbeta där. Sedan kom det ut en tjänst precis när jag tog examen och så sökte jag och fick den. Efter ett halvår på Sötåsen läste jag in yrkeslärareprogrammet.

Vad gör du helst en ledig dag?

Hästarna ligger fortfarande varmt om hjärtat, så en ledig dag rider jag gärna, umgås med min familj och är ute i naturen.