Lantbruksutbildning

Två elever sitter ner i rapsfält och undersöker plantor

Studieperiod

Det finns för närvarande ingen planerad utbildningsstart

Studietakt och studieform

Halvfart, semidistans

Har du praktisk kunskap inom lantbruk men behöver komplettera med teoretisk kunskap för att exempelvis överta ett lantbruksföretag? Eller behöver du teoretisk lantbrukskunskap för att kunna studera vidare? Då kan Lantbruksutbildningen passa dig. Utbildningen är teoretisk. Det går även att läsa kurserna enskilt.

Om utbildningen

  • Under utbildningens tre kurser behandlas de maskiner och redskap som används i lantbruket, hur de ställs in och fungerar i samspel med de biologiska förutsättningarna i växtodlingen.
  • Du lär dig använda teknisk utrustning på rätt sätt och i rätt sammanhang samt hur maskiner, redskap och utrustning passar ihop i maskinkedjor.
  • Utbildningen tar upp hur du genom precisionsodling kan utnyttja ny teknik på ett effektivt och miljömässigt sätt.
  • Du lär dig om kulturväxter, samspelet mellan mark, vatten, växter och klimat samt om tillväxtfaktorernas betydelse.  

Utbildningen består av tre kurser som kan läsas oberoende av varandra. Det innebär att du kan välja att läsa alla kurser som ingår i utbildningen eller ett urval av kurser för att komplettera din befintliga kompetens. Du behöver ansöka enskilt till varje kurs om du väjer att inte läsa hela utbildningen. 

Utbildningen kan komma att förläggas på flera studieorter. 

Utbildningens upplägg

Utbildningen ges som semidistansutbildning i 50% studietakt med i normalfallet tre platsbundna träffar per kurs om vardera två sammanhängande heldagar. Utbildningen omfattar 300 poäng, observera att ingen praktik ingår. 

Utbildningen kan komma att förläggas på flera studieorter. 

Träffarna innefattar bland annat undervisning, kunskapskontroller, erfarenhetsbyte, studiebesök och genomgång av hemuppgifter. 

Som studerande kommer du under hela utbildningen att arbeta i vår digitala utbildningsplattform It´s Learning. Du behöver ha tillgång till en dator (ej surfplatta) och internetuppkoppling för att delta. Vi ses i digitala möten och jobbar löpande med hemuppgifter mellan träffarna. 


Utbildningsinnehåll

Kurser – 300 poäng (30 veckor)


Behörighet

Du ska ha minst grundskola eller motsvarande med lägst betyget godkänd i svenska/svenska som andraspråk samt matematik.


Att studera hos oss

Här hittar du information om ansökan och antagning och allt annat praktiskt som rör dina studier.

Madelene Bergman

Studie- och yrkesvägledare

Telefonnummer

Roland Johansson

Vid frågor om kursinnehåll

Telefonnummer

Vid frågor om antagningen

Naturbruksförvaltningens växel

Telefonnummer