Utlands-APL

Våra elever ges möjlighet att ansöka om att göra en del av sina APL-perioder utomlands på partnerskolor och lämpliga företag. Detta är en del i vårt arbete med EU-finansierade programmet för internationella aktiviteter, Erasmus+.

Under 2024 åker sammanlagt 8 elever till Tyskland för att göra APL på två botaniska trädgårdar i Kiel och Hamburg, till Lettland för APL på grönsaksodling och till Danmark på grönsaksodling/agroforestry.

På APL i Danmark

 

Getter på bete

Stina Schaper läser utbildningen Agroforestry och gör sin APL i Danmark.

– Just nu befinner jag mig i den lilla byn Friland i Danmark på praktik hos Permakulturhaven Myrrhis. Permakulturhaven Myrrhis drivs av Karoline och Tycho som på olika vis integrerar perenna grönsaker, annuella grönsaker, träd, buskar och en hel del djur i olika agroforestrysystem. Framför allt djuren spelar en viktig roll och ska likt naturen samspela med växterna i odlingen.
På betesfält, ängar och inte minst mellan träd-och buskrader i alléodlingar bedrivs djurhållning utifrån något som kallas ’holistic grazing’. Det innebär att djuren får beta på en mindre yta för att majoriteten av växtligheten på den platsen ska ätas upp. Några dagar senare flyttas djuren till en ny yta, och så fortsätter det i stället för att de släpps ut på ett helt fält samtidigt. När gräset betas på det här sättet med tillräckligt mycket vila mellan betena stimuleras ny tillväxt vilket håller i gång fotosyntesen, som i sin tur håller i gång kolinlagringen. Genom att låta djuren beta upp all växtlighet på en mindre yta får de heller ingen möjlighet att enbart äta upp och trötta ut deras favoritväxter så att mångfalden minskar. Sist men inte minst gödslas även marken där djuren får röra sig.

– Det gäller också att ha rätt djur på rätt plats. I alléodlingarna vill man inte att träd och buskar ska ätas upp av djuren. På Permakulturhaven Myrrhis har man exempelvis getter mellan vissa trädrader. Getterna hade däremot ätit upp bärbuskarna om de fått beta där. Mellan buskarna får därför kaninerna trimma gräset. På andra ställen betar hästar och får. Andra djur, som höns och ankor, har i stället andra viktiga roller som snigeljägare. Det blir snabbt tydligt hur djur och växter finns där för att hjälpa varandra i ett hälsosamt ekosystem. Majoriteten av djuren ger dessutom mat till självhushållning och äter mycket av ogräset vilket är ett stort plus i kanten.


Vi gjorde APL i Tyskland

Botaniska trädgården i Hamburg

Under två veckor i maj gjorde Sara, Maria och Linda som läser Grundkurs trädgård sin APL på botaniska trädgården Loki Schmidt Garten i Hamburg. 
– Det har varit otroligt kul och lärorikt, tycker de tre eleverna på trädgårdsutbildningen.

– Vi har fått följa och arbeta med olika trädgårdsmästare, allt från experter på rosor och orkiedéer, men också på växter inom öken och alpina områden. Vi har fått lära oss om olika växter som tillhör de respektive områdena, hur och var de växer naturligt, hur man bäst tar hand om omgivningen och dess växter på ett så autentiskt sätt som möjligt som om det vore deras naturliga växtplats. Vi fick en dag tillsammans med andra studenter ifrån Tyskland där vi fick identifiera växter och skriva om en självvald växt för att sen berätta om den. Vi blev så varmt välkomnade och de som jobbar i parken var så omhändertagande, öppna och intresserade av vad vi gjorde där. Vi har fått vänner och minnen för livet.